Experts en prevenció de camps electromagnètics

Coneixes la contaminació electromagnètica?

 

A +Habitable oferim el servei de prevenció i reducció de camps electromagnètics. Les ones electromagnètiques poques vegades es tenen en compte com a factors de contaminació ambiental, malgrat les evidències dels seus efectes sobre la salut humana. Es evident que l’abundància d’artefactes elèctrics i aparells electrònics, a les nostres llars i oficines han creat a la nostra societat una dependència tecnològica i digital mai vista. Els continus avenços informàtics i tecnològics fan que la incidència d’aquest tipus de contaminació vagi en augment. Cal un bona higiene electromagnètica a habitatges i oficines per tal de reduïr així els possibles efectes negatius sobre la nostra salut.

Els camps electromagnètics artificials, poden alterar els processos biològics.

Val la pena ser prudent.

Investigacions realitzades a tot el món han demostrat que l’acció de camps electromagnètics artificials (CEM), tant d’alta freqüència, com de baixa freqüència, poden produir alteracions biològiques.

El més habitual?

Tenim la sensació que l’origen dels camps electromagnètics més elevats sempre bé de l’exterior, una torre de mitja o alta tensió, un transformador, una antena de telefonia mòbil, però sovint no és així.

En la majoría d’estudis realitzats el problema més greu el tenim en fonts interiors del pròpi habitatge

En la majoría d’estudis realitzats el problema més greu el tenim en fonts interiors del pròpi habitatge, un aparell wifi a l’habitació, un telèfon sense fils a la teuleta, un radio despertador…Aparells habituals a les cases, que per desgràcia amaguen valors valors realment elevats i perjudicials quan hi estem exposats de forma regular.

Els camps electromagnètics, poden alterar l’equilibri de greixos i colesterol a la sang, augmentar la producció de cortisona i pujar la pressió sanguínia, el que pot desencadenar en diferents patologíes.

Les radiacions electromagnètiques que emeten els aparells elèctrics, així com els provinents d’una mala instal·lació elèctrica, poden tenir una incidència favorable en el desenvolupament de càncer, afectar les funcions reproductores, provocar al·lèrgies i depressions.

És indiscutible que dosis altes de radiacions de radiofreqüència (electromagnètiques o microones) causen danys biològics. Els telèfons mòbils també emeten aquest tipus de radiació, però dosis menors. En ser un producte relativament nou, fins fa poc temps, no existia informació sobre la nocivitat de la radiació dels telèfons mòbils. Som la primera generació a col·locar un dispositiu emissor de radiació contra el cap, dia rere dia! No obstant això, dels recents estudis es conclou sens dubte que aquesta radiació pot afectar la salut humana.

Com ho podem evitar?

Per als camps electromagnètics generats dins l’habitatge es busquen solucions, com poden ser la substitució d’algun aparell, canvis en la distribució, instal·lació de desconnectadors de fase o la comprovació de la toma de terra, entre d’altres .

Per les radiacions de Baixa o alta freqüència provocades per fonts externes i que no podem evitar existeixen mètodes d’apantallament com poden ser pintures, teles, vinils, cortines… En cas de  portar a terme una acció d’apantallament +Habitable es preocupa d’elaborar un pressupost del subministrament del material i de l’assessorament necessari en l’execució i de la posterior comprovació de valors.

Si us interesa algun material o medidor en camps electromagnètics podeu fer un cop d’ull a la nostra botiga on hi trobareu diferents apartats:

 • cables i regletes apantallats
 • Comprobadors de toma terra
 • Cortines i teles d’apantallament
 • Desconectadors de xarxa
 • Fulls adhesius per apantallament
 • Malles apantallants
 • Pintures
 • Protecció per llit
 • Roba
 • Telèfons i accesoris varis
 • Il·luminació biocompatible
 • Medidors d’alta i baixa frequència

https://botiga.meshabitable.com/ca/

Recordar que A +Habitable oferim el servei de prevenció i reducció de camps electromagnètics.

Qualsevol aclariment no dubteu a contactar amb nosaltres.