EDUARD LLOP EXPERT EN SALUT APLICADA A L'ARQUITECTURA

Descobreix com integrar aquest expert al teu equip

Més informació sobre el servei

Cada cop hi ha més promotors que desitgen que casa seva
sigui un entorn segur i saludable.

En aquest nou context, apostar per l’arquitectura saludable
és una oportunitat d’afegir valor al teu estudi
i obtenir nous encàrrecs de qualitat.

Com pots oferir aquesta innovació? Integrant un tècnic especialista
en mesuraments ambientals al teu equip.

EDUARD LLOP ÉS UN DELS POCS TÈCNICS
ESPECIALISTES EN MESURAMENTS AMBIENTALS
DEL NOSTRE PAÍS

Eduard Llop professional salud

Cap d’obra a Clau21 durant 15 anys i impulsor de Firhàbitat, la fira de referència en l’àmbit de la Bioconstrucció

Assessora estudis d’arquitectura que volen introduir criteris de salut als seus projectes.

Mesura les amenaces preexistents per a la salut seguint protocols estandarditzats i utilitzant aparells de mesura específics. Basant-se en dades fidedignes t’assessora sobre com minimitzar o eliminar aquestes amenaces.

En definitiva, et proporciona coneixement valuós que integres a la teva arquitectura per aconseguir espais que protegeixen la salut dels usuaris i fomenten la seva qualitat de vida.

He col·laborat amb desenes d’estudis d’arquitectura i he participat en centenars de projectes. Estic acostumat a fer de pont entre el client i la direcció facultativa. El meu punt fort és oferir solucions factibles de forma ràpida i fomentar que el projecte avanci de manera harmoniosa.

Eduard Llop

Col·labora tant en fase de projecte bàsic com en fase constructiva

Les intervencions es realitzen a Obra Nova o en Reforma

Les intervencions es realitzen en Obra Nova o en Reforma

Treballa a tot Catalunya

ELS APARELLS DE MESURAMENT MÉS FIABLES
I TOTES LES GARANTIES

Logo Máster en Biología del Hábitat Técnico especialista en mediciones ambientales IEB

Màster en Biologia de l’Hàbitat. Tècnic especialista en
mesuraments ambientals (IEB)

Logo Soci d'AuS-COAC i membre del grup de treball de Salut

Soci d’AuS-COAC i membre del grup de treball de Salut

Logo Técnico de Ejecución de Certificado Passivhaus

Tècnic d’Execució de Certificat Passivhaus

Logo Certificación WELL AP del Well Building Institute

Certificació WELL AP del Well Building Institute

Descobreix Eduard Llop/Més Habitable

Aconsegueix la teva consultoria gratuïta

PER A LA TEVA COMODITAT, EL SERVEI ÉS INTEGRAL:

Medición de alteraciones del subsuelo radiaciones electromagnéticas y tóxicos ambientales

Mesurament d’alteracions del subsol, radiacions electromagnètiques i tòxics ambientals

Proposta de mesures correctores per minimitzar o eliminar amenaces per a la salut

Acompañamiento en obra durante las intervenciones y supervisión directa del trabajo de los industriales

Acompanyament en obra durant les intervencions i supervisió directa del treball dels industrials

Ayuda de los datos obtenidos mediante las mediciones

LES DADES OBTINGUDES MITJANÇANT ELS MESURAMENTS T'AJUDEN A:

Determinar la distribució interior per evitar alteracions del subsol, concretar les àrees que resultaran beneficioses per al descans, apantallar camps electromagnètics, seleccionar materials que no siguin tòxics, dissenyar instal·lacions elèctriques biocompatibles… I molt més

QUINS BENEFICIS T'APORTA INTEGRAR UN TÈCNIC EN
SALUT AMBIENTAL AL TEU EQUIP?

  • Podràs satisfer la demanda creixent de promotors preocupats per la seva salut
  • Oferir arquitectura saludable amb garanties
  • Diferenciar-te de la competència

ELS ESTUDIS D'ARQUITECTURA QUE COMPTIN
AMB UN TÈCNIC ESPECIALISTA EN MESURAMENTS AMBIENTALS
GUANYARAN EN COMPETITIVITAT
I AUGMENTARAN LA SEVA QUOTA DE MERCAT

2
T'oferim una consultoria gratuïta de 30 minuts.
Descobriràs com integrar aquest tècnic al teu equip i com comunicar aquest valor afegit per atraure nous clients interessats en hàbitat saludable
3
Gaudeix de la tranquil·litat de saber que pots satisfer amb rigor i fiabilitat les demandes de qualsevol promotor interessat a integrar criteris de salut en el seu projecte