Blog

La biologia de l’hàbitat: Una nova eina per a dissenyadors d’interiors i arquitectes

En el món del disseny interior, el treball va més enllà de crear espais visualment atractius; també és possible aprofitar els coneixements de la biologia de l’hàbitat per a contrarestar alguns factors, que posen en risc la salut. Avui en méshabitable volem ressaltar la relació entre la biologia de l’hàbitat i el disseny d’interiors, per a crear ambients que promoguin la salut, el benestar i els bons hàbits.

Comencem per dir, que la biologia de l’hàbitat es refereix a l’estudi de com els éssers vius interactuen amb el seu entorn. El nostre cos està dissenyat per a romandre en contínua interacció amb l’entorn. Som conscients de variacions d’alguns paràmetres ambientals com la temperatura, la humitat o la pressió atmosfèrica, però de manera inconscient el nostre cos percep moltes més constants ambientals: les ones electromagnètiques de la llum del sol,les variacions del camp magnètic de la terra, l’electricitat ambiental, la quantitat d’ions en l’aire.


La biologia humana ens proveeix de sistemes per a rebre i intercanviar informació a totes les escales. Els problemes apareixen quan l’entorn que habitem (els nostres edificis, les nostres ciutats) canvia radicalment en tot just unes dècades.Per a oferir una major comoditat i qualitat de vida s’han introduït de manera quotidiana nous materials, nous productes, noves substàncies químiques, noves tecnologies, però sense considerar prèviament els seus possibles efectes en la salut, fins a tal punt que els nostres sistemes biològics i mecanismes adaptatius es ressenten davant tantíssims nous factors de risc ambientals.


De manera genèrica, la genètica seria la causant d’un 30% de l’equilibri de la salut, l’ambient i els hàbits del 70% restant. Per aquest motiu aquesta comprensió és determinant per a tots aquells responsables del disseny d’interiors.

La biologia de l’hàbitat ens ofereix una eina valuosa per a concebre espais que actuïn com a regeneradors de vitalitat..
En el disseny d’interiors s’haurien de tenir en compte conceptes com:

  • La qualitat de l’aire interior (COV,s, material particulado, formaldehid).
  • La qualitat de la llum (natural i artificial).
  • La innocuïtat dels materials de construcció i els productes d’ús diari.
  • El confort tèrmic (relació entre humitat, temperatura, transpirabilitat i higroscopicitat).
  • El confort acústic (sorolls i vibracions).
  • El electroclima (instal·lacions biocompatibles, higiene electromagnètica, estàtica).
  • Radiacions naturals ( alteracions geofísiques, camp magnètic terrestre, radó).

Com a dissenyadors d’interiors compromesos amb el benestar dels nostres clients, és fonamental considerar la biologia de l’hàbitat en concebre cada projecte, en méshabitable estem preparats per a desenvolupar dissenys que aprofitin la relació entre la naturalesa i el disseny, podem crear espais que no sols siguin estèticament agradables, sinó que també promoguin un benestar integral. La nostra responsabilitat com a professionals és dissenyar amb empatia, tenint en compte la salut física i emocional dels qui gaudiran dels nostres espais. A través del disseny conscient i la integració de la biologia de l’hàbitat, podem marcar una diferència significativa en la vida de les persones i construir un futur on l’harmonia i l’equilibri prevalguin.

Volem ser part dels teus projectes per a ajudar-te en la creació d’espais més equilibrats i saludables!

top

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.