Serveis

Solucions saludables pel teu espai

Informe de Salut ambiental

L’espai on vivim, el nostre entorn, influeix en la nostra salut. 

Analitzar i detectar els paràmetres que poden influir negativament  en la nostra salut dins d’un espai, és el que anomenem un informe de salut ambiental.

En què consisteix un informe de Salut ambiental?

Es tracta de mesurar, amb aparells professionals, una sèrie de contaminants (físics, químics i biològics). Informar dels mètodes d’avaluació i dels valors obtinguts. 

A Més Habitable, analitzem, informem, fem una proposta de solucions per millorar la salut dels espais, assessorem als professionals corresponents i en comprovem els resultats.

On podem realitzar un informe de Salut ambiental?

Recomanem realitzar-los en aquells espais interiors on passem més hores. Un informe de salut ambiental es realitza en espais en ús, habitatge habitual, llocs de treball i fins i tot en terrenys abans d’edificar (per situar l’edifici, al bon lloc).

En habitatge habitual s’analitzen especialment els dormitoris. Per tal d’aconseguir un descans reparador, lliure de radiacions.

En el moment que ens plantegem fer una obra nova o una rehabilitació d’un espai el que fem és un projecte d’interiorisme saludable on s’apliquen criteris i solucions per tal d’evitar aquests contaminants. Per això és important, que la figura d’un tècnic especialista en biologia de l’habitat i salut, formi part de l’equip de projecte.

Solucions saludables pel teu espai.

Quins paràmetres analitzem?

Segons el cotext i la tipologia de l’estudi, es prioritzen uns paràmetres o uns altres. Cada estudi és personalitzat a les necessitats detectades i al pressupost del client.

Els paràmetres més habituals d’analitzar són:

 • Camps electromagnètics de baixa freqüència
 • Ones electromagnètiques d’alta freqüència
 • Magnetostàtica
 • Alteracions geofísiques d’un terreny (corrents d’aigua, minerals, falles..)
 • Presència de gas radó
 • Qualitat de l’ambient interior (relació entre temperatura, humitat i CO2)
 • Anàlisi microbiològic de l’aire (comparativa entre l’interior i l’exterior)
 • Compostos orgànics volàtils (COV)
 • Electrostàtica

Qualsevol aclariment o consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Millorem la salut dels espais

Informe de Salut ambiental

L’espai on vivim, el nostre entorn, influeix en la nostra salut. 

Analitzar i detectar els paràmetres que poden influir negativament  en la nostra salut dins d’un espai, és el que anomenem un informe de salut ambiental.

En què consisteix un informe de Salut ambiental?

Es tracta de mesurar, amb aparells professionals, una sèrie de contaminants (físics, químics i biològics). Informar dels mètodes d’avaluació i dels valors obtinguts. 

A Més Habitable, analitzem, informem, fem una proposta de solucions per millorar la salut dels espais, assessorem als professionals corresponents i en comprovem els resultats.

On podem realitzar un informe de Salut ambiental?

Recomanem realitzar-los en aquells espais interiors on passem més hores. Un informe de salut ambiental es realitza en espais en ús, habitatge habitual, llocs de treball i fins i tot en terrenys abans d’edificar (per situar l’edifici, al bon lloc).

En habitatge habitual s’analitzen especialment els dormitoris. Per tal d’aconseguir un descans reparador, lliure de radiacions.

En el moment que ens plantegem fer una obra nova o una rehabilitació d’un espai el que fem és un projecte d’interiorisme saludable on s’apliquen criteris i solucions per tal d’evitar aquests contaminants. Per això és important, que la figura d’un tècnic especialista en biologia de l’habitat i salut, formi part de l’equip de projecte.

Solucions saludables pel teu espai

Quins paràmetres analitzem?

Segons el cotext i la tipologia de l’estudi, es prioritzen uns paràmetres o uns altres. Cada estudi és personalitzat a les necessitats detectades i al pressupost del client.

Els paràmetres més habituals d’analitzar són:

 • Camps electromagnètics de baixa freqüència
 • Ones electromagnètiques d’alta freqüència
 • Magnetostàtica
 • Alteracions geofísiques d’un terreny (corrents d’aigua, minerals, falles..)
 • Presència de gas radó
 • Qualitat de l’ambient interior (relació entre temperatura, humitat i CO2)
 • Anàlisi microbiològic de l’aire (comparativa entre l’interior i l’exterior)
 • Compostos orgànics volàtils (COV)
 • Electrostàtica

Qualsevol aclariment o consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Millorem la salut dels espais