Beneficis

Cap de Bioconstrucció

Un cap d’obra en bioconstrucció i salut de l’hàbitat té una sèrie de funcions importants per complir per garantir que la construcció es faci de manera segura i saludable per als ocupants.

Tasques realitzades

En primer lloc, heu de supervisar el procés de construcció i assegurar-vos que s’estiguin utilitzant els materials adequats per a la bioconstrucció. Això pot incloure l’ús de materials de construcció sostenibles, com ara la fusta certificada, la tova, la terra comprimida, entre d’altres, que no contenen productes químics tòxics i que són amigables amb el medi ambient.

En segon lloc, el cap d’obra en bioconstrucció i salut de l’hàbitat ha de treballar en col·laboració estreta amb l’arquitecte i l’enginyer per garantir que el disseny de la construcció sigui saludable i segur per als ocupants. Això pot incloure la ventilació adequada, l’eliminació de materials tòxics, la reducció del soroll, la il·luminació natural, entre d’altres factors importants per a la salut de l’hàbitat.

Garanteixo que s'utilitzin materials i dissenys adequats, i que se segueixin els procediments de construcció i seguretat necessaris per protegir la salut i el benestar dels ocupants.

Client

Cadillac Fairview Corporation Limited

Sector

Buildings

Location

New York, NY

Cap de Bioconstrucció

En resum, el cap d’obra en bioconstrucció i salut de l’hàbitat té un paper fonamental per garantir que la construcció es faci de manera segura, saludable i respectuosa amb el medi ambient.

Engaging customized SMART building and construction technologies developed by PCL, we are implementing our award-winning Job Site Insights™ (JSI) and Eddy Solutions™ sensor technologies on this project including, for example, concrete curing sensors that accelerate pour cycle times and reduce project costs. Together with Cadillac Fairview, PCL is constructing to LEED® Platinum and WELL Building Standards and – once operational – 160 Front will embrace Cadillac Fairview’s award-winning “Green at Work” program that harnesses leading global practices to integrate sustainability into property management and operations.

top

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.